تایپ فارسی هم جذابیت‌های خودش را دارد. فرم خودش را دارد. مثل حروف لاتین آنقدرها ساده نیست، اما اگر کمی حوصله کنی خیلی کارها میشود با تایپ فارسی انجام داد.
این اتودها یک تجربه‌ی سریع چند ساعته تایپوگرافی با نوشتار فارسی است.

تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی
تایپوگرافی فارسی


اتودها از: مجید ارونقی (+)

ارسال به بالاترین
جدیدترین‌ها
آخرین نوشته‌ها