استاندارد بین‌المللی (ISO) یک سیستم متریک (بر اساس میلی‌متر) است که همه‌ی کشورها بجز امریکا و کانادا از آن تبعیت می‌کنند. در این دو کشور از استانداردهای ANSL (موسسه‌ استانداردهای ملی امریکا) استفاده می‌شود. در ادامه اسامی و ابعاد مورد تایید هر دو سیستم آورده شده است.

ابعاد و اسامی کاغذهای استاندارد جهانی (ISO 216)

نام عرض طول
4A0 1682 mm 2378 mm
2A0 1189 mm 1682 mm
A0 841 mm 1189 mm
A1 594 mm 841 mm
A2 420 mm 594 mm
A3 297 mm 420 mm
A4 210 mm 297 mm
A5 148 mm 210 mm
A6 105 mm 148 mm
A7 74 mm 105 mm
A8 52 mm 74 mm
A9 37 mm 52 mm
A10 26 mm 37 mm

B0 1000 mm 1414 mm
B1 707 mm 1000 mm
B2 500 mm 707 mm
B3 353 mm 500 mm
B4 250 mm 353 mm
B5 176 mm 250 mm
B6 125 mm 176 mm
B7 88 mm 125 mm
B8 62 mm 88 mm
B9 44 mm 62 mm
B10 31 mm 44 mm

C0 917 mm 1297 mm
C1 648 mm 917 mm
C2 458 mm 648 mm
C3 324 mm 458 mm
C4 229 mm 324 mm
C5 162 mm 229 mm
C6 114 mm 162 mm
C7 81 mm 114 mm
C8 57 mm 81 mm
C9 40 mm 57 mm
C10 28 mm 40 mm

 

ابعاد و اسامی کاغذهای ANSI

نام عرض طول
ANSI A (Letter) 8.5 in 11 in
ANSI B (Ledger) 11 in 17 in
ANSI C 17 in 22 in
ANSI D 22 in 34 in
ANSI E 34 in 44 in

Arch A 12 in 9 in
Arch B 18 in 12 in
Arch C 24 in 18 in
Arch D 22 in 24 in
Arch E 48 in 36 in

 

* in نشانه مقیاس اندازه‌گیری اینچ است که مساوی است با 25.4 میلی‌متر (mm)

ارسال به بالاترین
جدیدترین‌ها
آخرین نوشته‌ها