خب شاید خیلی فرقی نداشته باشد یک لوگوی خیلی معروف را از کدام سمت ببینیم، حتی دیدن قسمتی از این لوگوها هم نام کامل آنها را در ذهن ما نمایان می‌سازد. اما بیایید کمی دقت و ظریف بینی به خرج دهیم و ببینیم چقدر در بخاطر سپردن نمادهای تجاری دور و برمان موفق بوده‌ایم یا هستیم.
در زیر ۲۱ لوگوی شناخته‌شده را کمی جابجا کرده‌ام و در کنار اصل آنها قرار داده‌ام. تشخیص برخی از آنها ساده است اما حتم دارم بی‌اشتباه نخواهید بود. لوگوی اصلی را مشخص نکرده‌ام و فکر کنم برای یافتن جواب درست مجبورید آن را گوگل کنید ویا سایت مرجع آن برند را که لینک کرده‌ام چک کنید.!

Puma (http://puma.com)
Puma Logo

Adidas (http://adidas.com)
Adidas Logo

Adobe (http://adobe.com)
Adobe Logo

AMD (http://amd.com)
AMD Logo

Blackberry (http://blackberry.com)
Blackberry Logo

Pepsi (http://pepsi.com)
Pepsi Logo

Ferrari (http://ferrari.com)
Ferrari Logo

Honda (http://honda.com)
Honda Logo

Sonyericsson (http://sonyericsson.com)
Sonyericsson Logo

Linux (http://en.wikipedia.org/wiki/Linux)
Linux Logo

BMW (http://bmw.com)
BMW Logo

Lacoste (http://lacoste.com)
Lacoste Logo

Peugeot (http://peugeot.com)
Peugeot Logo

Lufthansa (http://lufthansa.com)
Lufthansa Logo

Mastercard (http://mastercard.com)
Mastercard Logo

Samsung (http://samsung.com)
Samsung Logo

UNICEF (http://unicef.org)
UNICEF Logo

Wikipedia (http://wikipedia.org)
Wikipedia Logo

Playboy (http://playboy.com)
Playboy Logo

WWF (http://wwf.org)
WWF Logo

Yahoo! (http://yahoo.com)
Yahoo Logo

شوخی کردم، اینجا می‌توانید فایل پاسخنامه را ببینید!
ارسال به بالاترین
جدیدترین‌ها
آخرین نوشته‌ها