می‌خوام از یک چوق الف داغِ داغ شروع کنم. قیافه‌اش شبیه همین چوق الف‌های کاغذی معمولی است اما می‌تواند حامل پیام‌های مهمی در آینده برای شما باشد! مطلب «چوق الف و بیشتر» را درباره‌اش بخوانید.

BlueFishDream's Bookmarkو بعدش این مورد مریض که در واقع یک تبلیغ است اما فکر کنم برای گریگوری سامسا بهترین گزینه باشد!

An Advertismentو بعدش همه‌ی اون ایده‌های فوق العاده و نیمچه فوق العاده که پیدا کردم...

چوق الف

چوق الفچوق الف

چوق الف

چوق الف

چوق الف


چوق الف


چوق الف


چوق الف


چوق الف


چوق الف


چوق الف


چوق الف


چوق الف


چوق الف


چوق الف


چوق الفآره می‌دونم، کم کم داریم وارد دکوراسیون داخلی می‌شیم...

Shelf/Bookmark


Hoopoe's Book Hook


آهان، این مورد رو مژده بدهم که می‌توانید از فروشگاه نشر جمهوری در تهران هم بخرید یا سفارش بدهید. آدرسش: خ شریعتی، پایین‌تر از دولت است و این هم وب‌سایتش؛و در آخر هم چند تا ایده ساده برای درست کردن چوق الف‌های دست‌ساز؛

Handmade's Bookmark

ارسال به بالاترین
لوگوبازی - ۱ | مطلب بعدی
جدیدترین‌ها
آخرین نوشته‌ها