خیال‌بازی هم از آن کارهاییست که فکر کنم بستگی مستقیمی به خلاقیت داشته باشد. دوستی برداشته است با برخی لوگوها بازی کرده است که دیدن‌شان خالی از لطف نیست.

ریاضیات لوگو

ریاضیات لوگو

ریاضیات لوگو

ریاضیات لوگو

ریاضیات لوگو

ریاضیات لوگو

ریاضیات لوگو

ریاضیات لوگو

ریاضیات لوگو

منبع: Guillaume Baret
ارسال به بالاترین
جدیدترین‌ها
آخرین نوشته‌ها