چند سال قبل پوسترهای مینیمال فیلمهای سینمایی هالیوودی را در اینترنت دیده بودم (که توسط افراد مختلفی بعد از اکران فیلم ها طراحی شده بود) و از همان موقع فکر کرده بودم که چقدر خوب است این اتفاق برای فیلمهای سینمای ایران هم بیافتد. آن موقع شک داشتم که بشود از فیلمهای ایرانی یک نماد گویا بیرون کشید و مطمئن نبودم که بشود به سادگی (مینیمالی) آنها را تصویر کرد. در طی این چند سال هم چندبار صحبتش با شهروز هرروز شده بود که چه کار جذابی خواهد بود و چه کارکردهای بیشتری هم میشود از این دست پوسترها گرفت و... به هر حال هیچوقت پروژه اجرایی نشد تا چند روز قبل که فرصت و حال و در و تخته با هم جور شد و من برای تعدادی از فیلمهایی که دیده بودم و بیشتر میپسندیدم شروع به ایده پردازی و طراحی کردم. اولین فیلم، هامون بود که خب، رسیدن به ایده عینک خیلی هم سخت نبود. راستش از همان چند سال قبل هم ایده اش را داشتم. بعد فیلمهای فرهادی را شروع کردم و نتیجه برایم هیجان انگیز بود. پیدا کردن آن المان یا نمادی که بتواند جرقه یادآوری فیلم را در مغز بزند چالش جذابی برایم شد. پس سراغ فیلمهای دیگر هم رفتم و شد این مجموعه که تا الان دارید میبینید و البته همچنان در حال تکمیل است.

مجید ارونقی (+)ارسال به بالاترین
جدیدترین‌ها
آخرین نوشته‌ها