۱- لیست کارهایتان را بنویسید.
۲- همیشه یک دفترچه‌ یادداشت همراه خود داشته باشید.
۳- مکتوب فکر کنید: بنویسید، بکشید، خط‌خطی کنید.
۴- از پشت کامپیوترتان بلند شوید و یک جای جدید بروید.
۵- کارهای خلاق دیگران را ببینید.
۶- به خودتان استراحت بدهید.
۷- دوش بگیرید.
۸- قهوه یا چای بنوشید.
۹- به یک موزیک جدید گوش بدهید.
۱۰- بی‌قید فکر کنید.
۱۱- کمی از وقت‌تان را با دوستان -ترجیحن خلاق- بگذرانید.
۱۲- به انتقادها اهمیت بدهید.
۱۳- کارگاهی کار کنید.
۱۴- هیچ وقت تسلیم نشوید.
۱۵- تمرین کنید، تمرین کنید، تمرین کنید.
۱۶- به خودتان اجازه اشتباه کردن بدهید.
۱۷- برای هر کار یک هدف شفاف و مشخص داشته باشید.
۱۸- پیش‌فرض‌ها و مسائل بدیهی را زیر سوال ببرید.
۱۹- بازی کنید.
۲۰- ریسک‌پذیر باشید.
۲۱- قوانین را نادیده بگیرید.
۲۲- اطلاعات مربوط به کار را دسته‌بندی و یکجا منسجم بکنید.
۲۳- یک صفحه از لغت‌نامه یا دیکشنری بخوانید.
۲۴- میز کارتان را مرتب کنید.
۲۵- مانند کودکان سوال بپرسید.
۲۶- مکتوب فکر کنید.
۲۷- یک کار نیمه‌تمام را به اتمام برسانید.

ارسال به بالاترین
جدیدترین‌ها
آخرین نوشته‌ها